"IZRADA KOAKSIJALNOG TRANSFORMATORA IMPEDANCIJE

ZA KRATKOVALNU ANTENU"

Predavač : Dragan Matić - 9A2NS

10.02.2014.  19:00  u prostorijama RKZ-a

materijal s predavanja možete preuzeti... klikni ovdje

Zahvaljujemo Draganu na poučnom predavanju

TOP PAGE