ČLANARINA ZA 2023. GODINU

 

Na temelju članka 20. Statuta radiokluba ”ZAGREB", Izvršni odbor RKZ-a na svojoj 2. sjednici, održanoj 27.12.2022.g. donio je odluku o iznosu članarine za 2023.g.

 

R K Z

do 31.3.2023 od 1.4.2023
Zaposleni članovi radioamateri operatori 30∈ 35∈
Ostali članovi (učenici, umirovljenici, nezaposleni) 15∈ 20∈
Upisnina u Radioklub Zagreb 10∈ 10∈


*upisnine su oslobođeni učenici, studenti i nezaposlene osobe

Članovi radiokluba Zagreb članarinu mogu uplatiti elektroničkim putem

ili općom uplatnicom u FINI, pošti ili banci

na račun radiokluba :

HR9223600001101573394

Članovi RKZ-a također mogu uplatit članski doprinos HRS-u ( na račun RKZ-a)

i to sukldno Odluci o visini članskog doprinosa HRS-u  za 2023.g.

 

H R S

do 31.3.2023 od 1.4.2023

Članovi radioamaterskih udruga stariji od 24. godine života, s položenim radioamaterskim ispitom P ili A razreda u kalendarskoj godini za koju se plaća članski doprinos

15∈ 20∈

Članovi radioamaterskih udruga koji su:
• stariji od 24. godine života, bez položenog radioamaterskog ispita P ili A razreda
• Mladi članovi udruga od 18 do navršene 24 godine života, u kalendarskoj godini,
• 100% invalidi (uz predočenje valjane isprave),
• nezaposleni (uz predočenje valjane isprave),
• obiteljski članovi

7∈ 8∈

Članovi radioamaterskih udruga koji su mlađi od 18. godine života u kalendarskoj godini za koju se plaća članski doprinos

4∈ 5∈

 

 

************************************************************

Za popunjavanje opće uplatnice za plaćanje potrebni su vam slijedeći podaci:

 

Podaci o PLATITELJU ( vaši podaci)..npr...IVAN KOLAR, Zagreb, Martićeva 53

PRIMATELJ   :  RADIOKLUB ZAGREB, 10 000 Zagreb, Trg žrtava fašizma 14

IBAN PRIMATELJA:  HR9223600001101573394

MODEL I POZIV NA BROJ :  HR99 ili HR00

IZNOS I VALUTA :  upišite ukupni iznos članarine u eurima

OPIS PLAČANJA: ovdje navedite članarinu i iznos koju plaćate ( RKZ ili RKZ+HRS)    npr. članarina  RKZ 30e + članarina HRS 15e

**********************************************************

TOP PAGE