SLUŽBENI REZULTATI  " ZAGREB FM CONTEST " 2005

 

KATEGORIJA A   -   jedan operator            
             
POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
 9A2UI 9865 9120 7151 11371 6361 14897 58765
9A7GVA 6634 5999 5257 4935 6307 4489 33621
9A4DI 4852 4884 3722 4714 3901 6438 28511
9A7KJI 3415 4894 3643 4432 4073 6647 27104
9A2EY X 4655 5220 3736 3158 2675 19444
9A6KKD X 2788 1179 6185 3901 4717 18770
9A1DL X 2336 2647 9086 X 4246 18315
9A5ADH 1215 3781 2380 1051 X 7703 16130
9A4VM 3013 1411 2074 956 2352 3203 13009
9A7BWJ 869 2008 2330 3348 729 2707 11991
9A7PTZ 2803 2610 X 2423 2882 X 10718
9A5AB 1919 X 2112 X 2398 3676 10105
9A5AC 2261 X 1551 1769 1714 X 7295
9A6IBU 2667 X X X 1983 2563 7213
9A3ACK X X X 6108 X X 6108
9A6NLP 1076 X X 2017 1990 X 5083
S57RAM 4777 X X X X X 4777
9A7KVZ 415 408 1681 X 168 1879 4551
9A2YC X X 937 1794 599 1104 4434
9A6IBT 1520 X X X 910 1751 4181
9A5ANB X 846 X X X 3049 3895
9A7K 794 X X 2014 X 1059 3867
9A5TJ 3595 X X X X X 3595
9A7PVM X 1300 1092 X X 980 3372
9A2KK X X 3349 X X X 3349
T94XF X X X X X 3302 3302
9A7KM X X 3216 X X X 3216
9A2GA 798 X 678 X X 1672 3148
9A3ND X 1366 1387 X X X 2753
9A6GWF 1060 X 1241 X X X 2301
9A5SO 2124 X X X X X 2124
9A6NJD 1908 X X X X X 1908
9A6DQB 715 1004 X X X X 1719
9A1AA X X 1552 X X 1552
9A6JYL X X X X X 1025 1025
9A5JA 814 X X X X X 814

 

 

KATEGORIJA B   -   više operatora i klupske postaje        
             
POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
9A4U 6614 6190 5752 4935 5394 4292 33177
9A1CEQ/P 4338 3569 3010 2333 1635 4664 19549
9A1AAY X X X X X 11346 11346
9A1CPP X X 2295 3055 729 2588 8667
9A8K 1023 X X 1938 1990 1059 6010
9A1DAB 1304 3344 X X X X 4648
T91BIH X X X X X 3302 3302

 

Izvan konkurencije: 9A1ADE (logovi korišteni za kontrolu)

 

KATEGORIJA C   - YL              
             
POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
9A7GVA 6634 5999 5257 4935 6307 4489 33621
9A4DI 4852 4884 3722 4714 3901 6438 28511
9A6IBU 2667 X X X 1983 2563 7213
9A3ND X 1366 1387 X X X 2753
9A6JYL X X X X X 1025 1025

 

 

KATEGORIJA D   -   Zagrepčani            
             
POZIVNA OZNAKA 1. PERIOD 2. PERIOD 3. PERIOD 4. PERIOD 5. PERIOD 6. PERIOD UKUPNO
9A4DI 4852 4884 3722 4714 3901 6438 28511
9A2EY X 4655 5220 3736 3158 2675 19444
9A5ADH 1215 3781 2380 1051 X 7703 16130
9A4VM 3013 1411 2074 956 2352 3203 13009
9A5AB 1919 X 2112 X 2398 3676 10105
9A5AC 2261 X 1551 1769 1714 X 7295
9A6IBU 2667 X X X 1983 2563 7213
9A6IBT 1520 X X X 910 1751 4181
9A5ANB X 846 X X X 3049 3895
9A7PVM X 1300 1092 X X 980 3372
9A2GA 798 X 678 X X 1672 3148
9A5SO 2124 X X X X X 2124
9A6DQB 715 1004 X X X X 1719
 9A5JA 814 X X X X X 814

 

Natjecateljsko povjerenstvo : 9A1R , 9A2YC i 9A6ZT

 

NA POČETAK

NA VRH STRANICE