DIPLOMA  “90 GODINA RADIOKLUBA ZAGREB”

U sklopu proslave devedesete godišnjice osnivanja Radiokluba Zagreb, jednog od najstarijih radioklubova u Europi, Radioklub Zagreb izdaje prigodnu diplomu “90 GODINA RADIOKLUBA ZAGREB”. Diploma se šalje osvajačima u obliku PDF zapisa.

Pravila:

1.   Pravo na osvajanje diplome imaju svi radioamateri koji odrade potreban broj veza sa radio postajama kluba, odnosno članova kluba. Vrijede veze na KV i UKV bandovima, uključujući i WARC bandove, odrađene svim vrstama rada, poštujući IARU band planove rada  osim veza preko zemaljskih repetitora i veza preko internet mreže npr. tipa VoiP ili Echolink. Boduju se veze odrađene u periodu od 29.03.2014. do 31.12.2014. godine. Svaka odrađena postaja boduje se samo jednom, bez obzira na vrstu rada i band.

2.   Diploma se pod istim uvjetima izdaje i SWL postajama

3.   Za osvajanje diplome potrebno je prikupiti ukupno 7 bodova

4.   Popis klupskih pozivnih oznaka koje vrijede navedeni broj bodova:

        9A90Z                       4      boda

        9A1ADE                     2      boda

        9A1EPC                      2      boda

        Postaja člana kluba      1      bod

        Popis pozivnih oznaka članova kluba  (vrijede po 1 bod):

        9A0W       

        9A1II 9A1IW 9A1R

        9A2CD 9A2DO 9A2EY 9A2GA 9A2HQ 9A2IJ 9A2JH 9A2JS 9A2JY 9A2JZ 

        9A2MR 9A2NS 9A2NV 9A2OV 9A2QB 9A2RK 9A2RV 9A2SC 9A2TX 9A2UO

        9A3AQ 9A3BCV 9A3DBC 9A3DHJ 9A3DHP 9A3DMN 9A3DPL 9A3FY 9A3GK

        9A3GQ 9A3HL 9A3IV 9A3ML 9A3PP 9A3QM 9A3QN 9A3QR 9A3QY 9A3UG

        9A3YB 9A3ZC 9A3ZK

        9A4A 9A4EP 9A4TB 9A4ZZ

        9A5ABH 9A5ADK 9A5AHI 9A5AZO 9A5BDA 9A5BDD 9A5BJT 9A5BPM 9A5C

        9A5ETM 9A5FF 9A5JR 9A5KB 9A5KR 9A5N 9A5YY

        9A6ADZ 9A6AIB 9A6AJL 9A6AQK 9A6AS 9A6BMJ 9A6GLQ 9A6GPW 9A6GWB

        9A6KSU 9A6LEM 9A6RAM 9A6RPR 9A6RQF 9A6RYG 9A6SDN 9A6SJZ 9A6ST

        9A6T

        9A7ASO 9A7AXQ 9A7AZE 9A7IV 9A7KNG 9A7LUX 9A7PLS 9A7PNV 9A7PVM

        9A7PVN 9A7SUD

        9A9B   

5.   Na GCR listi svaka pozivna oznaka može biti navedena samo jednom (npr. 9A90Z + 9A1ADE + 9A1R = 7   bodova)

6.   Popunjeni zahtjev za izdavanjem diplome potrebno je poslati award manageru (email: borislanca@gmail.com) u obliku GCR-liste (link) na kojoj moraju biti navedeni svi podaci koji se normalno upisuju u LOG. U zahtjevu je potrebno navesti ime i pozivnu oznaku u obliku kakav će biti vidljiv na diplomi . Nije potrebno dostaviti QSL kartice ali award manager zadržava pravo provjeru svake prijavljene veze sa pohranjenim podacima u logovima postaja kluba i njegovih članova.

7.   Nakon provjere podataka i  obrade zahtjeva za izdavanje diplome, ista će biti poslana osvajaču email-om u najkraćem mogućem roku. Diploma se šalje u vidu PDF zapisa, besplatno.

8.   Krajnji rok za slanje zahtjeva za izdavanje diplome je 15.01.2015.

9.   U slučaju prigovora, konačna odluka je odluka award manager-a

 

10.                Potpisnici diplome:  9A0W Predsjednik Radiokluba Zagreb

                                    9A2GA Award manager (email: borislanca@gmail.com)

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije ili pojašnjenja u svezi diplome molimo kontaktirati  award manager-a na email: borislanca@gmail.com)

 Zahtjev za diplomu ... klikni ovdje

POPIS OSVAJAČA DIPLOME "RK ZAGREB 90"

Zagreb, 28.03.2014.

 

NA POČETAK STRANICE