DIPLOMA "ZAGREB DIGITAL "   

                   

Radioklub Zagreb - 9A1ADE jedan od najstarijih klubova u Europi, u cilju promidžbe radioamaterizma i novih tehnologija  izdaje diplomu.

1. Diplomu mogu osvojiti svi licencirani i prijamni (SWL) radioamateri, koji održe određeni broj veza s radioamaterima grada Zagreba isključivo digitalnom vrstom rada. Vrijede sve veze na UKV-u, KV-u (uključujući  WARC bandove), te 6 m i 4m.

Dozvoljene su sve vrste digitalnih načina rada koje su dopuštene za radioamarersku primjenu, npr: rtty, FT8, psk31, psk63, throb, hell, mfsk, mt63, wsjt, stream, pactor, olivia ...  i druge, prema band planu IARU-a.

2. Za osvajanje diplome potrebno je održati slijedeći broj veza:

- postaje iz 9A                   10 veza

- postaje iz Europe             5 veza

- postaje izvan Europe        3 veze

3. Za diplomu vrijede veze održane sa radioamaterima  iz grada Zagreba.

Priznaju se veze održane poslije 5. srpnja 1992. godine.

4. Zahtjev za diplomu šalje se u obliku GCR-liste koja mora sadržavati sve podatke koji se i inače unose u log. QSL karte nije potrebno slati, ali manager  zadržava pravo traženja potvrde održanih veza od korespodenta. GCR-listu svojim potpisom moraju ovjeriti dva licencirana radioamatera.

Radioklub ZAGREB

( za Zagreb Digital diplomu )

Trg žrtava fašizma 14

10000 ZAGREB

5. Cijena diplome iznosi 10 USD ili 10 EUR.

6. Manager za diplomu,  je Zdravko Todorovski - 9A6T.

Sve dodatne informacije o diplomi mogu se dobiti od managera za diplomu  e-mailom.

 

 Formular za zahtjev ... klikni ovdje

POPIS OSVAJAČA DIPLOME "ZAGREB DIGITAL"

 

NA POČETAK STRANICE